ท่านสามารถติดต่อ เทศบาลตำบลแสนตุ้งได้ ดังนี้

ติดต่อเรา
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแสนตุ้ง)

สำนักงานเทศบาลตำบลแสนตุ้ง เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 23150 โทรศัพท์ 0-3969-6161-2 โทรสาร 0-3969-6300